Björn Eriksson

Biträdande jurist

Björn Eriksson har sedan han började på Foyen Advokatfirma i augusti 2016 huvudsakligen arbetat med miljörätt, samt energijuridik.

Vid Foyen Advokatfirma arbetar Björn med juridiska processer, tillstånds- och koncessionsansökningar samt företräder klienten inför domstol och myndigheter. Han deltar också i Due Diligence.

Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk
  • Juristexamen (Göteborgs universitet, 2016)
    • Engelska