Lyckat seminarium i samband med Euro Mine Expo

Publicerat:13 juni, 2014

I samband med EuroMine Expo i Skellefteå i förra veckan anordnade Foyen tillsammans med Women in Mining (WIM) och Boliden ett seminarium med efterföljande mingel för kvinnor i gruvbranschen.

Ämnet för seminariet var diversitet i gruvindustrin. Bland annat så talade Lennart Gustafsson, ordförande i Georange om långsiktig kunskapsförsörjning på kreativa arbetsplatser.

Ann-Christin Thunehed, personalchef affärsområdet gruvor hos Boliden berättade vidare om hur Boliden aktivt arbetar för att öka andelen kvinnor på företaget.

Glädjande nog så var det inte bara kvinnor som anmält sig till seminariet utan även en hel del män.

Nedan finner ni en länk till pressrelease om seminariet.

För att läsa hela pressmeddelandet, klicka här »