Foyen Nyhetsbrev juni 2019

Publicerat:14 juni, 2019

Nu är äntligen sommaren här och midsommar med dess fina traditioner närmar sig. Inför den stundande semestern önskar vi ge dig en uppdatering på ett par aktuella händelser inom juridiken.

Det är långa handläggningstider för att få tillstånd och koncession i Sverige. Nyligen presenterade en utredningsgrupp till regeringen sin utredning som syftar till att komma med förslag på hur elförsörjningen i Sverige kan effektiviseras. Detta då den akuta kapacitetsbristen i elnäten riskerar att få effekt på såväl infrastruktur som satsningar på vindkraft, bostäder, gruvor och industriprojekt. I vårt nyhetsbrev pekar vi på behovet av att snabba upp och effektivisera tillståndsprocesserna för att möjliggöra samhällsnyttiga projekt.

Vi tittar också närmare på en nyligen meddelad dom från Svea hovrätt där tjänster inte prissattes vid den offentliga upphandlingen och ett nyligen avgjort mål i kammarrätten som visar på att ett visst mått av subjektiv bedömning behöver godtas vid partnering.

Detta och fler kommentarer till rättsfall, nya lagar och intressanta artiklar finner du i vårt senaste nyhetsbrev!

Vi önskar dig en trevlig läsning och en avkopplande sommar!

Läs nyhetsbrevet här>>

 

Bästa hälsningar,

Linnéa Djursén, VD på Foyen