Hinder för utveckling i byggbranschen?

Publicerat:5 november, 2015

Advokat John Hane, specialist på entreprenadupphandling, ger sin syn på vilket hinder som är störst för utvecklingen av byggbranschen och vad det får för konsekvenser.

Vilket är det största hindret för utveckling i byggbranschen?

– Det görs slentrianmässigt alldeles för många dåliga upphandlingar. Det handlar mycket mer om det än om politiska låsningar eller bristande konkurrens, säger John Hane.

Kan du utveckla det?

– Offentliga byggherrar behöver generellt ges mer resurser för att stärka sin kompetens. Man behöver tänka mer strategiskt på hur upphandlingar skall genomföras på bästa sätt. Varje projekt skiljer sig åt. Nu finns väldigt mycket fokus på LOU och juridiken. Affären kommer i skymundan. Man vill till varje pris undvika det tidstapp för ett projekt som en överprövning medför. Det medför i sin tur att alltför många projekt handlas upp enbart på lägsta pris, säger John Hane.

Vilka konsekvenser leder detta till?

– Det blir ett gigantiskt resursslöseri. Man trycker ned investeringskostnaden så mycket som möjligt, men på bekostnad av hållbarhet, kvalitet och framtida drift- och underhållskostnader som vida överstiger investeringen. Men också att många byggprojekt handlas upp till fast pris med därav följande tvister om ÄTA krav, fastän kalkylförutsättningarna är så osäkra att det borde ersatts på löpande räkning, säger John Hane.

Hur bör man då göra?

– I komplicerade projekt krävs löpande samverkan med entreprenören under hela projektet och andra ersättningsmodeller än fast pris. Det borde också införas rättegångskostnadsansvar eller betydande ansökningsavgifter för överprövning. Här skiljer sig svensk rättspraxis från många andra Europeiska länder, säger John Hane.
______________

Intervju: John Hane, Advokat och Partner Foyen Advokatfirma
Text: Anders Edström Frejman

Artikeln är publicerad i Fokus Samhällsutveckling.