Frukostseminarium: Vattenkraften och den nationella planen – vägen till omprövning

Publicerat:1 november, 2019
Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska kraftnät har gemensamt tagit fram ett förslag till en nationell plan för den stundande omprövningen av vattenkraften i Sverige. Planen, som varit ute på remiss under sommaren 2019, ska lämnas till regeringen senast den 1 oktober 2019. Men vad innebär egentligen planen? Och hur förbereder du dig inför den kommande omprövningen?

Foyen bjuder nu in till frukostseminarier för att svara på dessa frågor. Våra experter Mikael Westin, Pia Pehrson och Tomas Fjordevik kommer under seminarierna att beskriva den nationella planen, lyfta centrala frågor som verksamhetsutövare måste ta ställning till inför den stundande omprövningen (som klassifikation och undantag, BAT i vattenverksamhet, Natura 2000-områden, artsskydd och samarbetsformer mellan företag) samt diskutera förslag på arbetsmetodik att använda sig av.

Stockholm 25 oktober 2019 
Plats: Foyen Advokatfirma, Regeringsgatan 52, 103 89 Stockholm
Tid: 07:30-09:00

Göteborg 13 november 2019
Plats: Foyen Advokatfirma, Stora Nygatan 33, 411 08 Göteborg
Tid: 07:30-09:00

Malmö 22 november 2019
Plats: Foyen Advokatfirma, Södergatan 22, 211 34 Malmö
Tid: 07:30-09:00

 

Under hösten 2019 har vi arrangerat seminariet vid tre tillfällen. Är du intresserad av seminariet eller vill veta mer? Kontakta gärna Lisa Ceder.