Frukostseminarium: Kommer myndigheterna att drunkna i vattenkraftens prövningar?

Publicerat:8 september, 2020
Nu närmar sig den gigantiska omprövningen av den svenska vattenkraften, där ca 2 000 kraftverk behöver nya miljötillstånd. Och då finns det fortfarande anläggningar som ännu inte har prövats enligt den gamla ordningen – en process som har pågått i mer 50 år.

Regeringen beslutade i slutet av juni 2020 om en nationell plan för den nya omprövningen. Därför vill vi på Foyen bjuda in till ett klargörande frukostseminarium, där vi bland annat kommer att beskriva den nationella handlingsplanen samt svara på frågorna:

– Vem ansvarar för underlaget inför prövningen?
– Vilka krav kan och bör ställas på Länsstyrelsen?
– Hur ska sakägare hanteras i processen?
– Vad gäller för BAT i vattenverksamhet och hur påverkar miljökvalitetsnormerna?
– Hur ska Natura 2000-områden och artskydd hanteras?

Seminariet kommer att gå av stapeln i Göteborg, Stockholm och Malmö. Vi inleder med frukost klockan 07.30 och seminariet pågår sedan mellan 08.00 och 09.00. Efter seminariet finns det möjlighet att stanna kvar och ställa ytterligare frågor.

Varmt välkommen med din anmälan!

Göteborg 13 oktober 2020
Foyen Advokatfirma, Stora Nygatan 33, Göteborg
Sista anmälningsdag 29 september 2020

Stockholm 14 oktober 2020
Scandic Continental, Vasagatan 22, Stockholm
Sista anmälningsdag 30 september 2020

Malmö 22 oktober 2020
Elite Plaza, Gustav Adolfs torg 49, Malmö
Sista anmälningsdag 8 oktober 2020

ANMÄL DIG HÄR >>

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och antalet platser är därmed begränsat. Anmäl dig så snart som möjligt för att garanteras en plats.

Önskar du delta digitalt?
Vänligen hör av dig till marknadskoordinator Ingela Bryntse