Frukostseminarium: Kampen om kompetensen är hård – så kan personalen skyddas vid upphandlingar av avancerade tjänster

Publicerat:5 december, 2019
Konkurrensen om personal är särskilt hård i konsultbranschen där personalen är anbudsgivarens främsta tillgång och konkurrensfördel. Välkommen till ett seminarium där vi redogör för vad du som anbudsgivare kan begära sekretess för i ett anbud för uppgifter om din personal samt när en upphandlande myndighet bör sekretessbelägga uppgifter om offererade konsulter och personal.

Principen om allmänna handlingars offentlighet gäller vid offentlig upphandling. Samtidigt måste anbudsgivare kunna förlita sig på att företagshemligheter och andra känsliga uppgifter inte lämnas ut.
Konkurrens om personal på arbetsmarknaden anses i sig inte utgöra särskild anledning till sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Men just när det gäller särskilda branscher där personalen är anbudsgivarens främsta tillgång, kan – enligt rättspraxis – uppgifter som leder till att anbudsgivarens konsulter eller personal identifieras utgöra företagshemligheter som omfattas av sekretess.

Foyen bjuder nu in till frukostseminarium på temat där vi bland annat berättar om rättspraxis angående när uppgifter om offererade konsulter och annan personal kan anses utgöra företagshemligheter. Vi ger även råd och tips om hur en sekretessbegäran bör utformas för att vinna gehör hos den upphandlande myndigheten.

Varmt välkommen med din anmälan önskar vår föreläsande medarbetare Ulrika Hedberg!


Malmö 28 januari 2020

Elite Plaza Hotel Malmö, Gustav Adolfs torg 49, Malmö
Frukost serveras från kl. 8.00 och seminariet pågår mellan kl. 8.30-9.30.
Efter seminariet finns det möjlighet att ställa ytterligare frågor.
Seminariet är kostnadsfritt.

 

Är du intresserad av seminariet och vill veta mer? Eller är ni fler än 10 personer från samma företag? Då kommer vi gärna ut och håller seminariet hemma hos er!

Kontakta gärna Ulrika Hedberg, 0723-73 16 30, ulrika.hedberg@foyen.se