Frukostseminarium: ”Eller likvärdigt” vid upphandlingar av byggentreprenader – en ständig utmaning

Publicerat:31 oktober, 2019
I somras pratade vi för fulla hus i Malmö - nu är det dags för det uppskattade seminariet att komma till Göteborg, Falun och Stockholm!

Sedan lång tid tillbaka är det inom byggbranschen vid upprättande av handlingar för anbudsgivning, både avseende utförande- och totalentreprenader, praxis att ange fabrikat med tillägget ”eller likvärdigt”. Detta på olika sätt och ibland med en koppling till entreprenadföreskrifterna och, mer sällan, till upphandlingsföreskrifterna.

Att i vart fall ”eller likvärdigt” skall finnas med vid offentliga upphandlingar, det har branschen lärt sig. Frågan om ”eller likvärdigt” är emellertid mer komplex än så i upphandlingen, en komplexitet som inte minskat på senaste tiden genom ett antal vägledande avgöranden från både svenska domstolar och EU-domstolen.

Svensk Byggtjänst har i AMA-nytt tolkat rättspraxis avseende ”eller likvärdigt” på ett sätt som inte gör frågan mer lätthanterlig. Vidare föreligger kopplingar till entreprenadföreskrifterna, som det är lätt att förbise och som kan skapa problem i utförandefasen.

Foyen Advokatfirma bjuder in till ett frukostseminarium på temat, där vi berättar om den senaste tidens rättspraxis på området, både från svenska domstolar och EU-domstolen och ringar in tillämpningsområdet för att ange ”eller likvärdigt” i rambeskrivningar för totalentreprenader, beskrivningar för utförandeentreprenader och upphandlingar av ramavtal för materielleveranser. Utifrån detta ges råd och tips om vad ett förfrågningsunderlag för en byggentreprenad bör, eller skall, innehålla för skrivningar kring likvärdighet för att uppfylla krav enligt lag och rättspraxis samt för att säkerställa ett förväntat utförande av entreprenaden.

Varmt välkommen med din anmälan!

Göteborg 12 november 2019 Fullbokat men finns väntelista
Avalon Hotel
Kungstorget 9, 411 17 Göteborg
Tid: Frukost serveras från kl. 08:00, seminariet pågår mellan kl. 08:30 och 10:00.
Efter seminariet finns det möjlighet att stanna kvar och ställa ytterligare frågor.
Sista anmälningsdag 1 november 2019.

Falun 28 november 2019
Scandic Lugnet
Svärdsjögatan 51, 791 31 Falun
Tid: Frukost serveras från kl. 08:00, seminariet pågår mellan kl. 08:30 och 10:00.
Efter seminariet finns det möjlighet att stanna kvar och ställa ytterligare frågor.
Sista anmälningsdag 15 november 2019.

Stockholm 4 december 2019 Fullbokat men finns väntelista
7A Centralen
Vasagatan 7, 111 20 Stockholm
Tid: Frukost serveras från kl. 08:00, seminariet pågår mellan kl. 08:30 och 10:00.
Efter seminariet finns det möjlighet att stanna kvar och ställa ytterligare frågor.
Sista anmälningsdag 22 november 2019.

Anmäl dig gärna så snart som möjligt för att garanteras en plats till seminariet då antalet platser är begränsade!

Anmäl dig här >>

Har du några frågor om seminariet, hör av dig till marknadskoordinator Lisa Ceder.