Fråga Juristen: Svåra väderleksförhållanden ger svåra

Publicerat:18 april, 2013

Fråga Juristen i Husbyggaren nr 2, 2013, av Daniel Fogelberg.

FRÅGA: Utgör svårt vinterväder rätt till tidsförlängning? Den stora snömängd som fallit denna vinter har påverkat en entreprenörs möjlighet att färdigställa en entreprenad i tid. Entreprenören har därför undrat
om vintervädret kan anses utgöra sådant väderleksförhållande som medger rätt till tidsförlängning.

För att läsa svaret, klicka här »