Foyen Nyhetsbrev februari 2018

Publicerat:6 februari, 2018

Vi är mycket stolta över att bli nominerade till Årets Advokatbyrå 2017 och att vi fick en hedrande tredjeplats bland mellanstora advokatbyråer i Sverige i slutet av förra året. Återkopplingen från undersökningen stärker oss ytterligare i vår satsning att bli Sveriges största affärsjuridiska byrå inom projekt- och teknikrelaterad juridik.

Det råder fortsatt högkonjunktur på marknaden, vilket märks inte minst inom byggbranschen där det ofta är generell brist på arbetskraft. Som en konsekvens av detta ser vi att antalet tvister ökar i omfattning och att frågorna ofta rör sig om tid i en entreprenad. I vårt första nyhetsbrev för året reder vi ut vilka rättigheter och skyldigheter parterna i en entreprenad har kring frågor om tid.

En annan fråga som ofta kommer upp är hur olika utredningskostnader på grund av entreprenadfel egentligen ska betraktas. Vad är ”fel” och vad är ”skada” i frågan om ersättning för teknisk utredning? En hovrättsdom som vi analyserat belyser frågan om hur olika utredningskostnader på grund av entreprenadfel egentligen ska betraktas.

Även i år representerar vi Sverige i den senaste upplagan av Getting the Deal Through 2018. I den internationella publikationen klargör vi vad som gäller inom entreprenadrätt i Sverige och redogör för de svenska rättsreglerna inom projektfinansiering.

Detta och fler intressanta artiklar finner du i vårt senaste nyhetsbrev.

Vi önskar dig en trevlig läsning!

Foyen nyhetsbrev februari 2018 >>

 

Bästa hälsningar,

Linnéa, VD på Foyen

linnea.djursen@foyen.se