Foyen klargör vad som gäller inom entreprenadrätt och projektfinansiering

Publicerat:15 december, 2016

Även i år representeras Sverige i den internationella publikationen Getting the Deal Through inom entreprenadrätt och projektfinansiering av Foyen Advokatfirma. Getting the Deal Through är en publikation som täcker 75 verksamhetsområden och publicerar information och analyser med koppling till fler än 150 jurisdiktioner.

I delen Construction 2017 kartläggs lagstiftningen för bygg- och anläggningsbranschen i 26 länder. Advokaterna Jacob Hamilton, Richard Sahlberg och Per Vestman klargör vad som gäller inom entreprenadrätt i Sverige.

– Många av våra klienter är verksamma inom anläggnings-, energi- och industrisektorerna i den svenska byggindustrin. Vi ser ett ökat intresse från internationella entreprenörer och ägare i svenska projekt. Därför anser vi att det är viktigt att bidra till Getting the Deal Through genom att tillhandahålla uppdateringar på årlig basis, säger Jacob Hamilton, advokat och delägare på Foyen.

Project Finance 2017 erbjuder en snabb översikt av den relevanta lagstiftningen för projektfinansiering i 36 länder. Advokaterna Peter Dyer och Andreas Lindström besvarar bland annat frågor om hur ett projektbolag organiseras, hur tillgångarna kan paketeras som säkerhet för långivarna på bästa sätt, om det finns några begränsningar för utländska investerare och vilka de relevanta myndigheterna vid infrastrukturprojekt är.

Getting the Deal Through samarbetar med många av världens bästa advokater och advokatfirmor med syftet att sammanställa en unik informationsresurs. De olika avsnitten i publikationerna författas av experter inom respektive ämnesområde och jurisdiktion och vi på Foyen är stolta över vårt bidrag avseende verksamhetsområdena Project Finance 2017, Construction 2017 samt Mining 2016.

For further information please visit www.gettingthedealthrough.com

logga

Getting the Deal Through – Construction 2017

Erbjuder en snabb översikt avseende lagstiftningen för bygg- och anläggningsbranschen i 26 länder. Avsnittet avseende den svenska regleringen har författats av advokaterna Jacob Hamilton, Richard Sahlberg och Per Vestman.

Getting the Deal Through – Project Finance 2017

Erbjuder en snabb översikt av den relevanta lagstiftningen för projektfinansiering i 36 länder. Advokaterna Peter Dyer och Andreas Lindström har författat avsnittet avseende rättsreglerna för projektfinansiering i Sverige.