Foyen har framgångsrikt biträtt statligt verk i Falu tingsrätt

Publicerat:17 juni, 2019
Advokat och delägare John Hane har framgångsrikt biträtt ett statligt verk i Falu tingsrätt om tolkningen av den s.k kompletthetsregeln i Mer Anläggning jämfört med kompletteringsregeln i AB 04 vars dom meddelades den 14 juni.

Tvisten har sitt ursprung i ombyggnationen av en driftsplats med ersättningsanspråk på 4 mkr till en början som sedan minskade till 2,5 mkr, för arbete med inmätning och injustering.

– Entreprenören menade att man inte behövde kalkylera med dessa arbeten eftersom det statliga verket använt sig av åtta separata mängdförteckningar och där ingen av mängdförteckningarna tagen för sig därmed var komplett. Förvaltningsmyndigheten menade däremot att mängdförteckningarna sedda som helhet var kompletta och att den s.k kompletthetsregeln inte kunde tolkas så strikt. Domen befäster domstolarnas tradition från senare tid att gå på mer traditionell avtalstolkning också i entreprenadtvister och den s.k ingenjörsjuridiken har fått vika däremot, säger John Hane i en kommentar som företrädde det statliga verket i tvisten.

För mer information kontakta:

John Hane, advokat och delägare på Foyen

073-322 84 30