Foyen har biträtt Schneider Electric vid försäljning av fastighet

Publicerat:13 januari, 2017

Nyköpings kommun har nyligen genomfört ett strategiskt förvärv av en fastighet om cirka 100 000 kvadratmeter i Arnö. Den Tekniska divisionen i Nyköpings kommun kommer nu att flyttas till fastigheten, vilket i förlängningen möjliggör byggnation av 200 – 300 centralt belägna bostäder. Fastighetens storlek möjliggör också framtida flytt av andra kommunala verksamheter och därmed bl.a. skapande av ytterligare nya boendemöjligheter centralt i Nyköping. Fastigheten har överlåtits från Schneider Electric mot en köpeskilling om 56 miljoner kronor.

Foyen har genom advokat Richard Sahlberg biträtt Schneider Electric i transaktionen.

För mer information kontakta:
Richard Sahlberg, advokat på Foyen
0737-19 51 23, richard.sahlberg@foyen.se