Foyen har biträtt Samkraft vid försäljningen av 10 vindkraftverk

Publicerat:2 maj, 2016

Foyen Advokatfirma har biträtt Samkraft AB i samband med försäljningen av 10 vindkraftverk till Slitevind AB. Försäljningen omfattar sammanlagt 20 MW installerad effekt och tillträdet ägde rum den 29 april.

Foyens team har bestått av advokat Andreas Lindström och biträdande jurist Martin Ahlbeck.

För mer information kontakta: 
Andreas Lindström, advokat och delägare på Foyen
0723-73 16 00, andreas.lindstrom@foyen.se