Foyen har biträtt OX2 vid upphandling av Lehtirova vindpark

Publicerat:18 oktober, 2016

Förnybarhetsbolaget OX2 har fått i uppdrag att bygga Lehtirova vindpark på 148 MW (41 vindkraftverk) i Norrbotten. Beställare är Aquila Capital. Foyen Advokatfirma har biträtt OX2 vid förhandling av turbinleveransavtal och serviceavtal med turbinleverantören Vestas. Ansvarig delägare hos Foyen har varit Jacob Hamilton.

För mer information kontakta: jacob_hamilton
Jacob Hamilton, advokat och delägare på Foyen
0737-19 51 49, jacob.hamilton@foyen.se