Foyen har biträtt OX2 i ännu en vindkraftsaffär

Publicerat:12 januari, 2018

Förnybarhetsbolaget OX2 har tecknat ett förvärvsavtal med Fontavis, en schweizisk kapitalförvaltare inom förnybar energi och infrastruktur. Avtalet avser Orrberget vindpark på 33 MW med nio vindkraftverk som kommer att byggas i Ludvika kommun.

Vindparken beräknas stå klar hösten 2019 och OX2 kommer därefter att ansvara för teknisk och kommersiell förvaltning av parken.

Foyen Advokatfirma har biträtt OX2 vid förhandling av leveransavtal samt serviceavtal i projektet. Ansvarig delägare hos Foyen har varit Jacob Hamilton.

För mer information kontakta:
Jacob Hamilton, advokat och delägare på Foyen
0737-19 51 49, jacob.hamilton@foyen.se