Foyen har biträtt Kraftringen vid förvärv av aktier i Skånska Energi

Publicerat:4 december, 2018

Kraftringen Energi AB (publ) lämnade den 2 oktober 2018 ett kontanterbjudande till aktieägarna i Skånska Energi AB, som är listat på NASDAQ First North. Erbjudandet värderades till ca 662 miljoner kronor. Sedan det offentliga erbjudandet avslutats är Kraftringen nu ägare till 67,6 procent av aktiekapitalet och 68,8 procent av rösterna i Skånska Energi.

Foyen Advokatfirma har biträtt Kraftringen i samband med förvärvet. Foyens team leddes av delägare Andreas Lindström.

För mer information kontakta:
Andreas Lindström, advokat och delägare på Foyen
072-373 16 00, andreas.lindstrom@foyen.se