Foyen har biträtt Huge Fastigheter vid försäljning av nio samhällsfastigheter

Publicerat:20 september, 2017

Huge Fastigheter säljer nio samhällsfastigheter med offentlig verksamhet i Huddinge med en total uthyrningsbar yta om 8 750 kvadratmeter och cirka 16,8 mkr i hyresintäkter. Köpare är Samhällsbyggnadsbolaget (SBB) som tillträder fastigheterna i början av oktober 2017.

Huge Fastigheter är Huddinges kommunala fastighetsbolag, ett av Sveriges tio största kommunala fastighetsbolag. Förutom kommunala och kommersiella lokaler har Huge också lägenheter, förskolor och skolor, frilufts- och idrottsanläggningar samt köpcentrum.

Foyen Advokatfirma har varit juridisk rådgivare till Huge Fastigheter vid försäljningen.

Ansvarig delägare hos Foyen har varit Henrik Ståhlberg.

För mer information kontakta:
Henrik Ståhlberg, advokat på Foyen Advokatfirma
0768-36 20 60, henrik.stahlberg@foyen.se