Foyen har biträtt Hill & Smith Holdings vid förvärv av FMK Trafikprodukter

Publicerat:20 april, 2016

Foyen Advokatfirma har biträtt den brittiska koncernen Hill & Smith Holdings Plc vid förvärv av tillgångarna i svenska FMK Trafikprodukter AB. Genom förvärvet förstärker Hill & Smith och svenska dotterbolaget ATA sin produktportfölj inom segmentet väg-, broräcken och bullerskydd. Foyens team har huvudsakligen bestått av Advokaterna Peter Dyer och Sara Malmgren samt jur. kand. Jessica Krüger.

För mer information kontakta:

Peter Dyer, Advokat och delägare på Foyen
073-322 84 29, peter.dyer@foyen.se