Foyen deltar i paneldebatt i Almedalen

Publicerat:3 juli, 2019
Advokat och delägare Per-Ola Bergqvist medverkar idag i en paneldebatt i Almedalen som fördjupar sig i frågan om byggbranschen är Sveriges minst konkurrensutvecklade bransch.

”Är byggbranschen Sveriges minst konkurrensutvecklade bransch och måste det vara så?”

Paneldebatten tar utgångspunkt från KKV rapport om byggsektorn och prisutvecklingen relativt andra sektorer och svarar på hur vi driver förändring.

Hur stimulerar vi konkurrensen och breddar den smala marknad vi har i byggsektorn genom att påverka processer och nya aktörer i en traditionsbunden bransch?

Använder vi regelverket tillräckligt mycket, finns outnyttjade möjligheter – det juridiska perspektivet.

Medverkande:

Johan Almesjö (VD HBV) moderator

Rickard Jermsten, Generaldirektör, Konkurrensverket

Jonas Högset, Chef för Fastighet & Boende, Sveriges Allmännytta, tidigare SABO

Anna Nordén, vice VD, Framtiden Byggutveckling

Ulf Lindblom, Chef Affärsavdelningen, HBV

Per-Ola Bergqvist, Advokat och delägare Foyen Advokatfirma

Datum: 3 juli
Tid: 10:45-11:30
Plats: Mellangatan 7, Visby