Foyen biträder Sollentuna Stadshus vid försäljning till John Mattson

Publicerat:20 december, 2019

Foyen har biträtt Sollentuna Stadshus vid försäljning av 541 hyresrätter i Rotebro och Rotsunda till fastighetsbolaget John Mattson. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 800 miljoner kronor och tillträde till fastigheterna äger rum den 4 maj 2020.

Svefa har varit Sollentuna kommuns transaktionsrådgivare och Foyen har varit legal rådgivare i processen och biträtt Sollentuna Stadshus genom delägare och advokat Henrik Ståhlberg och advokat Yasmine Shoaie-nia.

För mer information kontakta:

Henrik Ståhlberg, advokat och delägare på Foyen
0768-36 20 60, henrik.stahlberg@foyen.se