Foyen biträder OX2 avseende Högkölen vindpark

Publicerat:28 november, 2016

Förnybarhetsbolaget OX2 har fått i uppdrag att bygga Högkölen vindpark på 65 MW (18 vindkraftverk) i Ljusdals kommun. Beställare är Aquila Capital. Foyen Advokatfirma har biträtt OX2 vid förhandling av turbinleveransavtal och serviceavtal. Ansvarig delägare hos Foyen har varit Jacob Hamilton.

För mer information kontakta:
Jacob Hamilton, advokat och delägare på Foyen
0737-19 51 49, jacob.hamilton@foyen.se