Foyen biträder Coop Värmland vid försäljning till Riksbyggen

Publicerat:12 december, 2019

Foyen biträder Coop Värmland vid försäljning av mark på Tullholmen i Karlstad. Köpare är Riksbyggen som genom detta förvärv gör sitt största markförvärv i Karlstad i modern tid. Marken omfattar ca 23 200 BTA och detaljplanen för området beräknas att antas under det första kvartalet 2020. Riksbyggen planerar för 230 nya bostäder på Tullholmen med byggstart år 2023/2024.

Foyen har biträtt Coop Värmland genom delägare och advokat Henrik Ståhlberg och advokat Yasmine Shoaie-nia.

För mer information kontakta:

Henrik Ståhlberg, advokat och delägare på Foyen
0768-36 20 60, henrik.stahlberg@foyen.se