Hem > Senaste nytt > Regeringen inför krispaket för att rädda företag och anställda med anledning av Coronaviruset

Regeringen inför krispaket för att rädda företag och anställda med anledning av Coronaviruset

Publicerat: 18 mars, 2020
Affärsjuridik

Samhället befinner sig i kris och nya riktlinjer meddelas löpande av Folkhälsomyndigheten liksom regeringen för att hantera och begränsa virusutbrottets framfart och skador på samhället.

Den 16 mars 2020 presenterade regeringen ett krispaket framtaget i syfte att mildra de ekonomiska effekterna av virusutbrottet på arbetsmarknaden. Ändamålet med krispaketet är att företag ska kunna behålla sina anställda, på samma sätt som anställda ska få behålla sina arbeten. I nedan artikel kommer du få information om till vem krispaketet riktar sig och hur du som arbetsgivare går tillväga för det fall du vill begagna dig av det här stödpaketet.

Vad innebär korttidspermittering?

Korttidspermittering införs för att stävja en större arbetslöshet i samhället. Det som erbjuds är en möjlighet för företagen att erhålla ekonomiskt stöd av staten för att få ner sina lönekostnader med så mycket som hälften, samtidigt som anställda accepterar att gå ner i lön och arbetstid men ändå kunna få ut över 90 % av sin lön. Konstellationen medför en möjlighet för företagare att behålla sin arbetskraft och på så sätt snabbt kunna återställa företagets verksamhet när den negativa trenden vänder.

Det kommer finnas tre nivåer för arbetstidsminskning att välja mellan, antingen 20, 40 eller 60 %. För arbetsgivaren kommer dennes minskade lönekostnader att resultera i 19, 36 respektive 53 % genom stödpaketet beroende på den arbetstidsminskning som tillämpas.

Förutsättningarna för korttidspermittering

För att vara berättigad till stödinsatsen krävs att du uppfyller följande krav:

  • Verksamheten ska bedömas komma att drabbas av ekonomiska påfrestningar kopplat till händelser som varit utom arbetsgivarens kontroll,
  • Du som arbetsgivare ska ha sett över de personalnedskärningar som är möjliga sett till de arbetstagare som inte är tillsvidareanställda,
  • Om arbetsplatsen har kollektivavtal krävs att korttidspermittering har stöd i både lokalt samt centralt kollektivavtal,
  • Om arbetsplatsen saknar kollektivavtal krävs att minst 70 % av de anställda skriftligen accepterar korttidspermittering.

Hur bedömningen kommer ske huruvida verksamheten bedöms vara hotad av eller riskera att drabbas av ekonomiska påfrestningar till följd av Coronaviruset eller annan händelse utanför arbetsgivarens kontroll framgår inte. Sannolikt kommer det inte krävas en allt för djup analys av sökanden att såsom riskgrupp i dessa tider visa att denna komma att drabbas av ekonomiska utmaningar. I dagsläget är det få om ens någon samhällsgrupp som inte berörs av Coronaviruset och dess samhällseffekter.

Minimikravet vid beskrivningen av företagets situation i ansökan kommer åtminstone vara att sökanden behöver visa att de ekonomiska svårigheter företaget står inför alternativt redan känt av ska kunna härledas till ett förhållande som stått utom arbetsgivarens kontroll och att detta specifikt drabbar företaget.

Av regeringens förslag framgår vidare att företagare som är föremål för företagsrekonstruktion eller är på obestånd inte kan erhålla stödet. Det framgår dock inte om företagare som befinner sig i nämnda situationer och hamnat där på grund av virusutbrottet ändock ska kunna beviljas stödet. Mer information i denna del kommer sannolikt att kompletteras med framöver av regeringen alternativt Tillväxtmyndigheten som är ansvarig myndighet.

Från när kan korttidspermittering sökas?

Först den 7 april 2020 kan ansökningar skickas in till Tillväxtverket som handlägger frågan om korttidspermittering. Det finns däremot ingen anledning att vänta med att upprätta och färdigställa ansökan så att den är redo att skickas in den 7 april 2020 när handläggningen öppnar.

Stödet kommer tillämpas med retroaktiv verkan från och med 16 mars 2020. Som det ser ut nu kommer stödet gälla hela år 2020. Som huvudregel lämnas stöd under maximalt sex månader. Efter ny ansökan kan stödet förlängas tre månader.

Lönetak

Den lön som kommer ligga till grund för beräkningen av vilket stöd staten kommer att lämna för varje anställd kommer utgå från den anställdes lön vid tidpunkten för ansökan men kommer inte överstiga 44 000 kr. Det innebär att en anställd med högre lön än 44 000 kr kommer räknas på och eventuellt erhålla korttidspermittering beräknat på en lön om 44 000 kr.

Hur tar du dig som arbetsgivare igenom en potentiell ekonomisk kris?

Vill du ha hjälp med din ansökan om korttidspermittering eller behöver du rådgivning kring frågor som berör dina anställda, är du välkommen att kontakta våra specialister inom arbetsrätt, Cecilia Hagman eller Yasmine Shoaie-nia vars kontaktuppgifter du finner nedan.

______________

Cecilia Hagman, biträdande jurist på Foyen Advokatfirma
cecilia.hagman@foyen.se

Yasmine Shoaie-nia, advokat på Foyen Advokatfirma
yasmine.shoaie-nia@foyen.se

Liknande artiklar

Fler nyheter