Artikel: Den gåtfulla entreprenadjuridiken

Publicerat: 18 juni, 2013

Artikel i Aktuella Byggen nr. 5 av John Hane.

Med entreprenadrätt menas främst vad som gäller mellan beställaren och den entreprenör som bygger eller installerar något på beställarens fastighet. I Sverige finns civilrättsliga lagar som reglerar parters rättigheter och skyldigheter i olika situationer i affärslivet. Någon lag som ger vägledning om vad som gäller videntreprenadkontrakt mellan näringsidkare har dock aldrig funnits.

Läs mer på husbyggaren.se

Liknande artiklar

Fler nyheter