AI i advokatbranschen – handlar det om tekniken eller människorna?

Hur förändras advokatbranschen men de nya förutsättningarna som AI för med sig, i vilken del finner vi den starkaste transformationskraften och vad krävs av våra chefer och ledare i det nya arbetslivet?

Publicerat: 12 juni, 2023

AI-förändrar allt. Grunden till ”AI-haussen” är det enorma tekniksprång som har gjorts de senaste åren. De superdatorer som har tagits fram i och med molntjänster och annan teknisk innovation har gjort att vi har kunnat kliva ur AI-vintern och ta nästa steg mot framtiden genom lanseringen av flera nya tjänster. Chat-GPT har skapat ett fönster för förståelse om vad AI kan innebära för oss alla, även om det är en ack så liten del som illustreras.

Inom advokatbranschen är utbudet av AI-lösningar i dag relativt stort. Många verktyg lovar stora effekter av AI men än så länge är verktygen begränsade i vad de kan göra och ganska få är anpassade till den nordiska marknaden eller till det svenska språket. I samtal med byråer framgår det att de flesta har eller är på gång att skaffa någon eller flera lösningar, men samtidigt krävs det relativt stora investeringar för att komma igång och skapa verksamhetsvärde. Verktygen vara väldigt kostsamma och det krävs också stora insatser för att få verktygen på plats innan de är funktionella för den egna verksamheten och innan de skapar värde för klienterna.

Användningsområdet för AI-verktygen har än så länge främst berört de delar av juridiken där stora mängder dokument och data ska hanteras och struktureras och i viss mån analyseras. Arbetet vid Due Diligence är ett bra exempel. Genom att låta AI leta och övergripande analysera information kan vi i stället använda kraften i den mänskliga intelligensen till att skapa insikter och processa information för bättre beslut och ageranden. Något som kommer att skapa stora värden både internt och externt för våra klienter.

För att nå dit är det viktigt att ledare leder åt rätt håll genom att skapa en organisationskultur som är mottaglig för utvecklingen. Ledning och delägare behöver föregå med gott exempel och jobba med digitalisering och användandet av ny teknik kontinuerligt och integrerat i verksamheten. Samt att våra jurister behöver uppmuntras till att testa och utmanas i de traditionella arbetssätt som finns. Människan har en unik anpassningsförmåga även när det gäller ny teknik och förändrade arbetssätt och det gäller att ledare är nyfikna och tar ledningen för förändringen i stället för att låta anpassningen ske utan tydlig styrning.

Nyfikenheten i organisationen är nyckeln till att utvecklas, och nyfikna organisationer kommer från engagerade och entusiastiska ledare! Våga uppmana till nya arbetssätt!

Som advokatbyrå ser vi redan trenden av dedikerade resurser som bevakar, testar och utvärderar såväl utveckling som olika verktyg för att stärka leveranser gentemot klienterna. De verktyg som finns idag är inte fullt anpassade efter de behov branschen har som helhet och det krävs fortsatt stor handpåläggning. Det är också vanligt att system köps in för enskilda syften eller behov och att systemlösningar adderas på varandra, vilket ger verktyg som inte skapar värde av varandra utan endast blir plattformar för isolerade syften. Men vad händer när vi vänder på det och adderar AI på den sammansatta lösningen där allt material finns samlat? Eller när Microsofts CoPilot integrerar all information, inklusive dokumenthanteringssystemet. Vilket värde finns av alla differentierade verktyg då? Eller blir värdet den AI som samlar in och kan analysera hela din datamängd, oavsett verktyg?

När AI blir ännu bättre kommer det helt klart att underlätta och effektivisera bulkarbete – och göra att dessa delar av rådgivningstjänsten blir effektivare och mer kostnadseffektiv för klienterna.

Men när all fokus läggs på att bevaka och utvärdera nya system och lösningar, glömmer vi inte det viktigaste då? Hur ska vi få alla våra medarbetare att vara redo den dagen vi på riktigt ställer om våra arbetssätt och processer? Hur bygger vi nyfikenhet och engagemang längs vägen?

Som jag ser det saknas en viktig del i transformationsresan på många byråer idag. Det som kanske är det mest avgörande för att vi ska skapa skillnad, accelerera vår innovation och verkligen ha förmågan att ställa om. Min bild är att det som saknas är länken mellan tekniken och människorna. Själva förändringsprocessen kan inte utföras av IT-avdelningen eller en jurist med Legal Tech-ansvar. Det behövs en länk i form av resurser som kan tekniken, ser verksamhetsnyttan och verkligen kan driva förändringen tydligt för juristerna i deras arbetsvardag. Utan att det tar tid från klientleveranserna. När vi når dit, när vi har länken, vi har verktygen och nyfikenheten i kombination med det starka ledarskapet. Då är min bild att vi kan göra skillnad på riktigt. Då är vi AI-redo.

Idag används AI till 80% för att leta och till 20% för att analysera/skapa insikter. Låt oss vända på förhållandet!

Hos oss på Foyen är det viktigt att förbereda vår organisation för den förändring som kommer, att skapa nyfikenhet och engagemang. Det är inte tekniken i sig som kommer förändra våra arbetssätt och göra vissa byråer mer konkurrenskraftiga än andra det är den byrå vars medarbetare har förmågan att hantera tekniken och utveckla sina arbetssätt. Hos oss är detta en central del i vår digitaliseringsresa. I detta ingår många delar, en av dessa är att vi idag är helt molnbaserade i de system vi går över till. Ett strategiskt och hållbarhetsbaserat beslut. Efter pandemin lanserade vi vår hybrida arbetsplatspolicy Foyen FRI som aldrig hade varit möjlig utan dagens teknik och moderna arbetssätt. Tillsammans med AI-Labbet och Henrik Byström har vi under våren lanserat Foyen DIGITAL, en affärsnära agenda och strategi för vårt digitaliseringsarbete som spänner över samtliga verksamhetsområden med avstamp i vår affärsplan, Vi har en spännande resa framför oss och vi är bara i början.

Under året har vi arbetat med Henrik Byström från AI – Labbet, Henrik har en gedigen erfarenhet inte minst från åren på Microsoft.

Henrik: Foyen sticker ut som organisation med sin tydliga nyfikenhet av att vilja våga förändra och prova nytt. Men också med insikten av att koppla ihop digitaliseringen på ett tydligt sätt mot den strategiska resan som definierats. Digitalisering skall inte drivas som en solitär företeelse utan som ett verktyg för att realisera den strategiska planen. Den planen har man nu deklarerat i och med Foyen DIGITAL.

Idag råder det ett enormt intresse för AI och de möjligheter man ser runt hörnet och man kan lätt få känslan att tåget redan har gått. Så är inte fallet. Faktum är att tåget knappt har kommit in på perrongen! Men företag och organisationer behöver göra sig redo och bästa sättet är att jobba strategiskt med sin digitalisering och att kontinuerligt driva förändringsarbete där man utnyttjar digitaliseringens möjligheter.

Basen för framgångsrik AI är data och information, d.v.s. ju duktigare man är på att redan nu använda digitala hjälpmedel, desto större försprång bygger man för framtiden.

Ett annat viktigt steg för framgångsrik AI är att lära, inspireras och våga prova. Nyfikna medarbetare som ställer frågor, utbildar sig och kommer med idéer som kan testas, om än i liten skala. De bästa idéerna kommer inte från en tankeverkstad, den kommer från de som jobbar i vardagen och ser möjligheter att förändra.

Idag förs också en intensiv diskussion om utmaningen med AI och det ansvar som följer med införande av denna kraftfulla teknik. Här kommer vi att arbeta i flera dimensioner även i kommande samarbete med Foyen. Dels arbeta förutseende för att följa de nya regleringarna som kommer framför allt från EU, men också den etiska aspekten, som kanske är viktigare ändå. Ett sätt att verka etiskt är att följa lagen, men vi behöver också relatera till våra värderingar. Vad står vi för som organisation? Vad förväntar sig våra klienter av oss? Eller framtida medarbetare. Detta är viktiga frågor som vi kommer att ta i beaktande och jobba nära, vartefter vi tar steget att skapa affärsvärde med AI och digitalisering.

Elina Engström, COO Foyen, Henrik Byström, medgrundare AI-Labbet.

Liknande artiklar

Fler nyheter