Vinnare av Foyens miljörättsstipendium 2013

Publicerat:18 juni, 2014

Foyen har glädjen att meddela att miljörättsstipendiet för år 2013 går till:

Oscar Heimeryd, Uppsala Universitet

Vinnaren har utsetts av Foyen i samråd med Lena Gipperth, professor i miljörätt vid Göteborgs universitet, utifrån bedömningsgrunderna att uppsatsen på ett klart och analytiskt sätt behandlar en viktig/central frågeställning inom svensk miljörätt.

Oscar Heimeryds uppsats ”Formulering av begränsningsvärden – Bör en riktvärdeskonstruktion återinföras?” utgör en gedigen rättslig utredning som går från en historisk beskrivning av uppkomsten av gränsvärden och riktvärden i villkor till analys av tillämpningen av begreppet begränsningsvärden samt vidare till utvecklandet av ett alternativt sätt att hantera villkorsskrivningen.

Stipendiet kommer att tilldelas vinnaren i samband med Kontaktdagen vid Uppsala universitet den 11 november 2014.

Har ni några frågor i anledning av ovan är ni välkomna att kontakta Pia Pehrson eller Anna Bernhardsson.