Vetot hindrar rättssäkerheten

Publicerat:18 augusti, 2015

Det är en allvarlig brist i rättssäkerheten att miljöbalken inte får genomslag genom att det kommunala vetot mot vindkraft tillåts leva vidare. Idag kan man inte räkna med att få tillstånd till vindkraft på de platser där det blåser bäst och där de motstående intressena – efter en noggrann prövning – anses kunna samsas med en vindkraftspark. Läs mer i debattartikel i Gefle Dagblad av Foyen-medarbetarna:

Svar till Jan Hedman den 17/8: Vetot sätter rättssäkerheten ur spel