Student vann mål mot Facebook i EU-domstolen

Publicerat:6 oktober, 2015
Den österrikiske studenten Maximillian Schrem har drivit ett mål mot Facebook som nu har avgjorts. Domstolen finner till studentens fördel att dataöverföringar mellan EU och USA kan stoppas av nationella myndigheter i Europa.

Bakgrunden till målet är Safe Harbour, en överenskommelse mellan USA och EU som möjliggör överföring av personuppgifter. Sammanlagt har ca 4 000 amerikanska företag anslutit sig till Safe Harbour, däribland IT-jättar som Google, Facebook och Microsoft. Enligt personuppgiftslagen får inte personuppgifter överföras till tredje land, dvs. land utanför EU. Genom att företag anslutit sig till Safe Harbour-avtalet har man åtagit sig att hålla en säkerhetsnivå som EU tidigare ansett utgör en som motsvarar EU-ländernas, varför överföring har blivit tillåtet till sådana företag.

EU-domstolens dom idag medför att USA inte längre uppfyller de krav som EU ställer på tredje land. Bakgrunden till detta är de avslöjanden som kommit om NSA, vilket har medfört att EU-domstolen nu har kommit fram till att amerikanska myndigheter har för stora befogenheter att ta del av enskilda individers information.

Respektive medlemsland måste således undersöka om överföring av personuppgifter från landet till USA sker på ett korrekt sätt. I Facebooks fall ligger deras kontor på Irland och Irlands motsvarighet till Datainspektionen har nu att överväga om överföring trots allt är tillåten enligt Irländsk rätt. För det fall Irland finner att en överföring står i strid med EU-lagstiftningen om personuppgiftsskydd, kan Facebook tvingas hålla isär europeiska användare och amerikanska användare. Detta kan därmed komma att påverka i synnerhet amerikanska bolags infrastruktur, t.ex. kan de tvingas ha servrar i EU för europeiska användare. Svenska bolag och organisationer som är personuppgiftsansvariga bör överväga hur deras avtal med personuppgiftsbiträden ser ut, för att säkerställa att t.ex. molntjänster utanför EU kan nyttjas som tidigare.

Artikel författad av advokat Sara Malmgren på Foyen.