Jenny Andersson

Advokat

Jenny Andersson är verksam vid advokatfirmans affärsområde för entreprenad- och konsulträtt och arbetar främst med tvistlösning. Jenny företräder klienter, både från den offentliga sektorn och den privata, i domstolsprocesser och skiljeförfaranden.

Jenny har även erfarenhet av rådgivning vid upprättande av avtalshandlingar inför entreprenader samt under och i anslutning till entreprenader.

LinkedIn
Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk
  • Juristexamen (Stockholms universitet, 2016)
    • Engelska