Profilbild på Gulay Lauritzen

Gulay Lauritzen

Paralegal

Gulay Lauritzen har efter avslutad paralegalutbildning arbetat som juristassistent på familjerättslig byrå i Göteborg. På Foyen advokatfirma arbetar hon sedan 2022 med att ge juridiskt stöd till byråns advokater och jurister genom att bland annat förbereda inlagor, utredningar och kursmaterial. Hon är i första hand knuten till affärsområde Mark- och miljö.”

Arbetsgivare
Språk
  • Foyen Advokatfirma, 2022 – Pågående
  • Familjens Jurist, 2020 – 2022