MÄSSA: Träffa Foyen på Infrastruktur & Kommunalteknik i Malmö

Publicerat:10 mars, 2014

Träffa Foyen på mässan Infrastruktur & Kommunalteknik i Malmö. Mässan äger rum på MalmöMässan den 12-13 mars. Besök oss gärna i vår monter och kom gärna och lyssna på våra föredrag på torsdagen enligt nedan schema.

För gratis entrébiljett, klicka här »

För mer information om mässan, klicka här »

Torsdag 13 mars

Kl. 9.15, Scen 2

Samspelet mellan PBL och miljöbalken, särskilt med fokus på saneringsansvaret

Anna Bernhardsson kommer att berätta om de höga krav som ställs enligt miljöbalken på saneringsansvar och undersökningsansvar för såväl verksamhetsutövare som för fastighetsägare. Samtidigt har den bara ett par år gamla plan- och bygglagen ett större miljöfokus än tidigare. Vad måste man tänka på beträffande exploatering, detaljplanering och miljöansvar? Vilka gemensamma beröringspunkter finns mellan lagstiftningarna och hur ska en kommun i egenskap av exploatör undvika kostsamma misstag?

Kl. 10.15, Scen 2

Släng ut dem! – om uteslutningsgrunderna i LOU och nytillkommen rättspraxis

Per-Ola Bergqvist och Christoffer Löfquist kommer att berätta om beställarens möjligheter att utesluta anbudsgivare från upphandlingar med stöd av 10 kap § 2 p 4 – allvarligt fel i yrkesutövningen – och på grund av onormalt låga priser. Färska domar från förvaltningsdomstolarna har klargjort vilka möjligheter en beställare har att slänga ut anbudsgivare på dessa grunder. Per-Ola och Christoffer kommer att gå igenom denna nytillkomna, och för beställarna mer gynnsamma, rättspraxis och redogöra för vilka möjligheter beställarna nu har att utesluta oseriösa anbudsgivare från offentliga upphandlingar.