Uppsatspraktik

Foyen erbjuder dig som står i begrepp att skriva ditt examensarbete en tioveckors uppsatspraktik på något av våra kontor i Göteborg, Stockholm eller Malmö. Under praktiken kommer du bland annat vara ett stöd i rättsutredningar och processer samt ha kontakt med olika domstolar och myndigheter. Vi erbjuder naturligtvis också handledning i ditt uppsatsarbete.

Är du intresserad av att göra uppsatspraktik hos oss på Foyen?

Skicka din ansökan till HR@foyen.se

Michelle Jansson som skrev sin uppsatspraktik på Foyen
Michelle Jansson, tidigare uppsatspraktikant inom mark och miljö, idag biträdande jurist i vår mark- och miljögrupp.

 

Hej Michelle! När visste du att du ville bli jurist/advokat?

Jag har sedan en bit in på juristprogrammet känt att rollen som advokat på en affärsjuridisk byrå nog skulle vara rolig och passa mig. Främst då det verkade innebära mycket kontakt med olika typer av människor, företag och branscher. Även det egna varumärkesbyggandet kändes kul.

Hur kom du i kontakt med Foyen?

Jag kom i kontakt med Foyen för första gången på arbetsmarknadsmässan GAIUS som arrangeras varje år på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Där pratade jag med några av Foyens medarbetare och fick helt enkelt upp ögonen för byrån.

Berätta om din resa här på Foyen!

Den började med att jag gjorde uppsatspraktik på kontoret i Göteborg inom affärsområdet Mark och miljö. Efter att jag tagit min examen från Göteborgs universitet flyttade jag till Stockholm och började arbeta som biträdande jurist i miljögruppen därifrån.

Hur är det att jobba på Foyen?

– Jag upplever att det är en familjär, vänlig och hjälpsam stämning bland medarbetarna på byrån samtidigt som jag i min arbetsroll ständigt utmanas och utvecklas. Den balansen tror jag är nyckeln till varför jag tycker om att jobba på Foyen.