Foyen växer i Norge

Publicerat:12 januari, 2015

Advokatfirmaene FØYEN og Torkildsen & Cofusjonerer

Sammenslåingen innebærer at FØYEN og Torkildsen & Co blir det fremste juridiske spesialistfirma innen Eiendom og Entreprise, IKT Media og Arbeidsliv. Navnet på det nye selskapet blir Advokatfirmaet Føyen Torkildsen.

– Markedet og klientenes behov endrer seg. Det stilles andre krav til oss som advokater og rådgivere. Vi skal ligge lengst fremme i å innfri og overgå klientenes forventninger. Gjennom sammenslåingen får vi utnyttet det fulle potensialet som i dag ligger i begge organisasjonene. Vi skal gjøre en enda bedre jobb for klientene våre, sier styreleder i FØYEN, Ottar F. Egset.

FØYEN og Torkildsen & Co kjenner hverandre godt som selskaper, og har mange likhetstrekk som det skal bygges videre på.

– Både i FØYEN og Torkildsen & Co ønsker vi å være tett på, ha nær partnerkontakt og ligge litt foran. Det skal vi dyrke og videreutvikle i Føyen Torkildsen, sier styreleder i Torkildsen & Co, Harald Christensen.

Egset blir styreleder i det sammenslåtte selskapet, som vil bestå av ca 90 medarbeidere, hvorav 29 er partnere. Føyen Torkildsen vil ha kontoret på C.J. Hambros plass i Oslo. I tillegg til sterke fagmiljøer innen Eiendom og Entreprise, IKT Media og Arbeidsliv vil det sammenslåtte selskapet ha spydspisser innen selskapsrett og skatt. Fusjonen skjer med regnskapsmessig virkning fra 1. januar 2015. Praktisk gjelder sammenslåingen fra 1. april 2015.

Som styreleder i det nye selskapet er Egset tydelig på ambisjonen fremover:

– Vi er helt trygge på at sammenslåingen gjør oss i stand til å møte nye og spennende utfordringer på våre fagfelt med enda større profesjonalitet og kvalitet på våre tjenester til fordel for våre klienter, sier Egset.

For mer informasjon, vennligst ta kontakt med:

Ottar F. Egset                                                                            Harald Christensen
Partner og styreleder FØYEN                                                Partner og styreleder Torkildsen & Co
Tlf: +47 90 57 91 67                                                                 Tlf: +47 92 26 56 32
E-post: ottar.f.egset@foyen.no                                              E-post: hc@torkildsenco.no

 

FØYEN Advokatfirma ble etablert i 1969. Selskapet tilbyr tjenester innenfor hele det forretningsjuridiske spekteret, med hovedvekt på arbeidsliv, eiendom entreprise og IKT Media.

Advokatfirmaet Torkildsen & Co ble etablert i 1979. Selskapet tilbyr tjenester innen hele det forretningsjuridiske spekteret, med hovedvekt på eiendom, bygg og anlegg og corporate.