Foyen nyhetsbrev mars 2019

Publicerat:26 mars, 2019

I vårt nyhetsbrev för mars månad belyser vi åter igen styrelseledamöters risk för personligt ansvar för aktiebolagets skulder. Nyligen avgörande rättsfall visar på vikten av att hålla sig underrättad om bolagets ekonomiska ställning i svårare tider, särskilt då regelverket dessvärre inte har överseende med okunskap.

Ett annat uppmärksammat mål avser en kommun som genomfört en upphandling för projektering och utförande av en temalekplats i parkmiljö. Högsta förvaltningsdomstolen meddelande nyligen prövningstillstånd avseende möjligheten att förlänga en avtalsspärr efter det att underrättelse skickats ut om tilldelningsbeslut.

Vi tittar också närmare på hur de allmänna bestämmelser om entreprenader ska tolkas och vart vi är på väg. Högsta domstolen har i flera avgörande klargjort vilka tolkningsprinciper som ska användas och i vårt nyhetsbrev analyserar vi dess tillämpning.

Detta och mycket mer kan du läsa om i vårt andra nyhetsbrev för året.

Foyen Nyhetsbrev finner du här >>

 

Vi önskar dig en trevlig läsning!

Bästa hälsningar,

Linnéa Djursén, VD på Foyen