FOYEN HAR BITRÄTT OX2 VID UPPHANDLING AV RASKIFTETS VINDPARK I NORGE

Publicerat:24 augusti, 2016

Förnybarhetsbolaget OX2 har fått i uppdrag att bygga Raskiftets vindpark på 112 MW (31 vindkraftverk) i Norge. Beställare är ett joint venture-bolag mellan tyska energibolaget Stadtwerke München och norska Eidsiva Energi och Gudbrandsdal Energi. Projektet är en totalentreprenad och OX2:s första byggprojekt i Norge. Foyen Advokatfirma har biträtt OX2 vid förhandling av turbinleveransavtal och serviceavtal med turbinleverantören Vestas. Ansvarig delägare hos Foyen har varit Jacob Hamilton.

För mer information kontakta:
Jacob Hamilton, advokat och delägare på Foyen
0737-19 51 49, jacob.hamilton@foyen.se