Foyen har biträtt Mandalay Resources i samband med aktieemission

Publicerat:30 augusti, 2016

Foyen har biträtt det kanadensiska gruvbolaget Mandalay Resources Corporation i samband med en aktieemission motsvarande 30 miljoner USD på Toronto-börsen. Mandalay är moderbolag till Björkdalsgruvan utanför Skellefteå och affären har medfört inhämtande av s.k. legal opinions avseende samtliga bolag och tillstånd i den svenska verksamheten. Foyens team har letts av delägarna Peter Dyer och Pia Pehrson, med huvudsakligt biträde av advokat Caterina Carreman och jur. kand. Ludvig Gustafson.

För mer information kontakta:
Peter Dyer, Advokat och delägare på Foyen
073-322 84 29, peter.dyer@foyen.se