Foyen har biträtt Åby Travsällskap i framgångsrik markförsäljning

Publicerat:15 oktober, 2014

Åby Travsällskap har tecknat avtal med Wallenstam om försäljning av mark inom Åby Stallbacken i Mölndal till en summa av drygt 128 Mkr. Marken som tidigare varit en del av Åbytravets område skapar genom överlåtelsen möjlighet till nyproduktion av cirka 350 lägenheter.

Wallenstam tillträder marken tidigast den 7 januari 2015 och byggnationen av lägenheterna beräknas starta under 2015.

Åby Travsällskap och Wallenstam har även tecknat en avsiktsförklaring angående ett sponsorsamarbete avseende trav- och ridsport.

Vi ser det här som en god affär för båda parter, som kan utveckla såväl området som intresset för hästar, säger Nils Andréasson, VD för Åby Travsällskap.

Åby Travsällskap biträddes av Foyen Advokatfirma genom advokaterna Oscar Wackling och Ann-Louise Berndtzen.