Foyen i framgångsrik försäkringstvist

Publicerat:12 november, 2014

Foyen genom advokaterna Jonas Nilsson och Carl Skårman har framgångsrik företrätt en av Sveriges ledande leverantörer inom Restaurang-och köksutrustning, Merx Team AB, i tvist i Göteborgs tingsrätt och Hovrätten över Västra Sverige. Tvisten har sitt ursprung i en uppmärksammad brand i Göteborg 2008 i en stor lagerlokal på Hisingen där lagervärden för över 20 mkr förstördes.  Såväl tingsrätten som hovrätten kom fram till att försäkringsmäklaren varit oaktsam genom att inte föreslå en lämplig försäkring för Merx Teams verksamhet vid byte avförsäkringsbolag eller informera om vad den nya försäkringen innebar. Den ekonomiska skada som Merx Team åsamkades i form av utebliven försäkringsersättning från den nya försäkringen skall nu genom hovrättens dom kompenseras Merx Team av försäkringsmäklarens ansvarsförsäkring.

Länk till hela domen