Foyen biträder i naturgasprojekt

Publicerat:11 juni, 2014

Swedegas och Vopak förbereder nu i samarbete med Göteborgs Hamn bygget av en terminal för flytande naturgas, LNG. Göteborgs Stad har godkänt detaljplanen och rivningsarbeten inleds på tomten för att bereda plats för terminalen.

Foyen Advokatfirma företräder Vopak och Swedegas avseende LNG-terminalen som är den första i Sverige med open access. Terminalen har precis beviljats tillstånd enligt miljöbalken och är en del av ett samarbete mellan Rotterdam och Göteborg för att bygga infrastruktur för LNG. EU-kommissionen stödjer projektet ekonomiskt med 34 miljoner euro.

Målet är att kunna erbjuda LNG år 2015, då sjöfarten behöver ställa om till mer miljövänliga bränslen i svenska farvatten. Även industrier som växlar över från olja och kol efterfrågar LNG.

Foyens team leds av Pia Pehrson, advokat/partner, biträdd av advokat Caterina Carreman och juristerna Ludvig Gustafsson, Anna Bernhardsson och Pelle Stubelius.