Förslag om andrahandsuthyrning överlämnat

Publicerat:3 april, 2014

Ett nytt lagförslag om att det enbart krävs ”skäl” för att en bostadsrätthavare ska få hyra ut sin lägenhet i andra hand, till skillnad mot dagens ”beaktansvärda skäl”, har överlämnats till riksdagen. Dessutom ska det bli möjligt för bostadsrättsföreningar att ta ut en särskild avgift av en bostadsrättshavare som hyr ut sin lägenhet för att kompensera för det merarbete en andrahandsuthyrning kan innebära.
En förutsättning för att bostadsrättsföreningen kan ta ut en särskild avgift är att det anges i stadgarna. Av lagförslaget framgår även att det ska finnas ett tak för hur hög avgift som årligen får tas ut. Detta tak föreslås motsvara 10 procent av prisbasbeloppet (prisbasbeloppet för 2014 är 44 400 SEK).

Källa: proposition 2013/14:142 Ökad uthyrning av bostadsrättslägenheter