DEBATT: Förslag om lättat strandskydd kan få motsatt effekt

Publicerat:17 juni, 2014

Inför sommaren planeras många byggprojekt. En vanlig missuppfattning är att det räcker med bygglov och många missar då att söka dispens från strandskyddet. Krångliga regler innebär stora kostnader både för den enskilde och samhället. Den ordning vi har i dag är inte rättssäker och innebär ett slöseri med resurser skriver bland andra Pia Pehrson, advokat.

För att läsa hela debattartikeln på gp.se klicka här »