Sakliga skäl att avbryta upphandling

Publicerat: 18 oktober, 2013

Krav på tilläggsersättning och förslag på förändringar av villkor i förfrågningsunderlag efter meddelat tilldelningsbeslut – sakligt godtagbara skäl att avbryta upphandling?

Möjligheten att avbryta en påbörjad annonserad offentlig upphandling är enligt rättspraxis begränsad till de tillfällen då den upphandlande myndigheten har ”sakliga skäl” för avbrytandet. Frågan om huruvida sakliga skäl för avbrytande av en upphandling föreligger finns ofta på agendan hos förvaltningsdomstolarna. Domstolarnas bedömning spretar dock i detta avseende. Vad beror det på? Och vilka omständigheter anser domstolarna utgör s.k. sakliga skäl? Advokaterna Per Vestman, Per-Ola Bergqvist och Charlotta Wälsäter på Foyen Advokatfirma analyserar några färska domar från kammarrätten i Göteborg där rubricerade frågor har prövats.

 

 

Liknande artiklar

Fler nyheter