Nya upphandlingsregler

Från och med 1 februari 2022 har vi nya regler för upphandlingar utanför det direktivstyrda området. Det gäller för upphandlingar under de så kallade tröskelvärdena och upphandlingar av sociala tjänster och andra särskilda tjänster eller B-tjänster. Bland dessa tjänster återfinner vi den juridiska rådgivningen som Foyen tillhandahåller.

Publicerat: 12 februari, 2022

Nyheterna innebär att vi får två nya kapitel i respektive lag; en för annonserade upphandlingar och en för direktupphandlingar. Målsättningen har varit att göra det enklare att genomföra upphandlingar som inte omfattas av EU-direktiven. Upphandlande myndigheter och enheter ska naturligtvis alltjämt hålla sig inom ramarna som sätts av de grundläggande principerna – proportionalitet, likabehandling, transparens, icke-diskriminering och ömsesidigt erkännande – men är inte detaljstyrda genom regelverk på samma sätt som tidigare. Myndigheterna ges nu förtroendet att själva utforma såväl upphandlingsförfaranden som upphandling av ramavtal och DIS utifrån sina specifika behov. Ändringarna kan i korthet summeras enligt följande

 • Direktupphandling av juridiska tjänster tillåten upp till 7,8 resp. 10,4 MSEK (EU:s tröskelvärden) per kontrakt
 • Direktupphandling av varor, tjänster och byggentreprenader tillåten upp till 700 TSEK respektive 1,2 MSEK per kontrakt
 • Direktupphandling tillåten om nödvändig vid överprövning i domstol
 • Får utforma upphandlingsförfaranden efter behov
 • Inga regler om ramavtal
 • Inga regler om DIS
 • Inga regler om tekniska specifikationer och märkning
 • Inget krav på elektronisk kommunikation
 • Får formulera egna kvalificeringskrav och bevis
 • Får formulera egna uteslutningsgrunder
 • Får själv ange tilldelningskriterier
 • Får förkasta onormalt låga anbud – inte längre en skyldighet

 

Vill ni veta mer om ändringarna eller få rådgivning i en aktuell fråga är ni varmt välkomna att höra av er till någon i vårt upphandlingsteam på Foyen.

Liknande artiklar

Fler nyheter