DEBATT: Kort tid för remiss går ut över industrin

Publicerat: 19 oktober, 2013

Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen utarbetat ett förslag om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall. Ändringen gäller slopad avdragsrätt för en rad olika avfallstyper. Som det nu är betalar företag skatt för att deponera avfall, men får sedan göra avdrag på skatten som betalats för att deponera särskilda slag av avfall. Anledningen är att dessa avfallstyper inte kan tas tillvara på något annat sätt än genom deponering, samtidigt som de är oundvikliga restprodukter från industrin.

Den oinvigde kanske tror att en slopning av avdragsrätten för några avfallstyper skulle vara av ganska liten betydelse och knappast kan få några större konsekvenser. Verkligheten är dock en annan.

För att läsa hela debattartikeln som publicerades i SvD den 19 oktober 2013, klicka här.

Liknande artiklar

Mark och miljö2023.05.25

EU-direktiv riskerar att slå mot den gröna omställningen och framtida arbetstillfällen

Den gröna omställningen med fokus på förnybar energi såsom vindkraft och det alltmer digitaliserade samhället leder till en högre efterfrågan på en rad olika mineral, till exempel litium, kobolt, koppar, nickel, aluminium och fosfor. Mot den bakgrunden var 16 mars 2023 ett viktigt datum. Då publicerade nämligen EU-kommissionen ett förslag till förordning för säkerställandet av en säker och hållbar försörjning av så kallade kritiska råmaterial (CRM). Förordningsförslaget är en viktig pusselbit för omställningen inom Europa. Samtidigt ser vi stora risker med ett kolliderande direktiv som kan komma att bromsa utvecklingen av framtidens hållbara samhälle.

Mark och miljö, Miljö2023.05.19

HD fastställer skogsägares rätt till ersättning när avverkning hindras av artskyddsskäl

Mark och miljö2023.04.20

Förslag om tillfälliga miljötillstånd under exceptionella omständigheter

Utredningen om näringslivets försörjningsberedskap kom 24 februari 2023 med sitt delbetänkande Tillfälligt miljötillstånd för samhällsviktig verksamhet – för ökad försörjningsberedskap, SOU 2023:11. Utredningens uppdrag har varit att ta fram ett förslag på lagstiftning som ger regeringen möjlighet att under exceptionella omständigheter fatta beslut om tillfälliga tillstånd enligt miljöbalken (MB) och om undantag från bestämmelserna om miljöbedömningar i 6 kap.

Fler nyheter