Elina Engström

COO

Elina är ansvarig för Foyens operativa drift på de tre kontoren i Stockholm, Göteborg och Malmö. Hon driver byråns affärsutvecklingsprojekt inom bland annat IT, digitalisering och olika hållbarhetsinitiativ. Utöver detta är Elina ansvarig för Foyens affärsstödsteam samt studentpool. Hon ingår i Foyens ledningsgrupp och arbetar kontorsöverskridande med effektiviserings- och utvecklingsinitiativ.

LinkedIn