Elin Thomsen

Event och marknadskoordinator

Elin arbetar med marknadsföring och events på Foyen. Hon ansvarar för sociala medier och projektleder både interna såväl som externa digitala och fysiska evenemang.

LinkedIn