Anette Fognäs

Sekreterare

Anette biträder juristerna på vårt Göteborgskontor och är även ansvarig för fakturering och registrering av ärenden. Hon har en lång och gedigen erfarenhet inom advokatverksamhet.