Disclaimer

Copyright © 2018 by Foyen Advokatfirma.

Material som publiceras på denna hemsida är endast avsett som allmän information och utgör inte, och skall heller inte användas som, professionell rådgivning. Det kan förekomma att innehållet inte är uttömmande eller helt uppdaterat. Inga åtgärder eller beslut bör baseras på information tillgänglig på denna hemsida som ersättning för juridisk rådgivning. Vid behov av juridisk rådgivning är ni välkomna att kontakta någon av våra jurister. Direkt eller indirekt användning av innehållet på webbplatsen sker på egen risk.

Foyen reserverar alla rättigheter till innehållet på hemsidan. Reproduktion, distribution och annat tillgängliggörande eller förfogande över material på hemsidan är inte tillåtet utan Foyens medgivande. Foyen Advokatfirma ansvarar inte och har inga förpliktelser för material på annan hemsida med länk till eller från denna hemsida.

Alla personuppgifter som lämnas till Foyen Advokatfirma i samband med arbetsansökningar behandlas konfidentiellt. Vi behandlar alla personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2016/679/EG) samt i enlighet med vår personuppgiftspolicy.