Utvidgat producentansvar – nytt tillståndssystem för förpackningar och returpapper införs

Publicerat:9 januari, 2020

De ändringar som nyligen gjorts på EU-nivå och som implementerats i Sverige i regelverket för producentansvaret för förpackningar och returpapper har som mål att göra det lättare och billigare för hushållen att sortera och återvinna avfall. I ett samhälle där stor vikt läggs på att skapa en cirkulär ekonomi kan målet att öka återvinningen bara vara av godo. Men vad innebär dessa ändringar för producenter av förpackningar och returpapper?

Övergång till cirkulär ekonomi är för närvarande ett av de hetaste ämnena inom många områden och branscher, inte minst inom återvinningsindustrin. I Sverige finns regelverk genom Miljöbalken, Avfallsförordningen och de olika förordningarna för producentansvar vilka styr producenternas ansvar och har som syfte att skapa ett miljömässigt hållbart samhälle. Inom detta ramverk har producenterna ett utökat ansvar för sin produkt vilket sträcker sig till efter produkten passerat en konsument, dvs. till efter slutanvändandet.

Förändringar i reglerna som rör förpackningar och returpapper, eller mer specifikt i reglerna om producentansvaret i processen, introducerades i svensk rätt nyligen och trädde i kraft från och med den 1 januari 2019. Ändringarna innebär bl.a. att från och med den 1 januari 2021 ska 60 procent av alla bostadsfastigheter ha tillgång till återvinningsmöjligheter på fastigheten eller i nära anslutning till bostadsfastigheten. Målet är att alla bostadsfastigheter således 100 procent ska ha samma möjlighet den 1 april 2025.

I samband med dessa nya regler kommer producenter av förpackningar och returpapper också vara tvungna att bekosta ett nytt insamlingssystem dvs. att tillhandahålla eller ansluta sig till ett tillståndspliktigt insamlingssystem (”TIS”). Dessa tillståndspliktiga insamlingssystem kommer behöva inneha tillstånd för att utföra sin verksamhet. Villkor och bestämmelser kring detta finns i såväl förordning (2018:1462) om producentansvar för förpackningar som förordning (2018:1463) om producentansvar för returpapper. Tillstånd kan sökas från och med 1 januari 2020 och systemet ska fungera redan den 1 januari 2021.

Det är viktigt att komma ihåg att många av dessa nya återvinningsstationer troligtvis kommer att kräva någon form av lov enligt plan- och bygglagen, vilket i sig medför ytterligare regler och förordningar att ta i beaktande.

Större ansvar har lagts på producenterna av förpackningar och returpapper vilket kommer att innebära striktare kontroll och ett större kostnadsansvar i framtiden.


Har Du frågor om producentansvar eller om avfall?

Vänligen kontakta:

Pia Pehrson, advokat och delägare på Foyen Advokatfirma
pia.pehrson@foyen.se

Sara Hedström, paralegal på Foyen Advokatfirma
sara.hedstrom@foyen.se